Loading...

Lokal A-L9

Plan lokala
A-L9 od 23.04.2021
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala24.98m2
2.Galerija sa toaletom9.59m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja