Loading...

Lokal A-L8

Plan lokala
A-L8 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala59.73m2
2.Galerija sa toaletom28.32m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja