Loading...

Lokal A-L6

Plan lokala
A-L6 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala61.49m2
2.Galerija sa toaletom30.16m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja