Loading...

Lokal A-L2

Plan lokala
A-L2 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala18.23m2
2.Galerija sa toaletom9.06m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja