Loading...

Lokal A-L15

Plan lokala
A-L15 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala61.86m2
2.Galerija sa toaletom30.27m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja