Loading...

Lokal A-L14

Plan lokala
A-L14 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala21.97m2
2.Galerija sa toaletom24.47m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja