Loading...

Lokal A-L13

Plan lokala
A-L13 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala61.29m2
2.Galerija sa toaletom29.97m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja