Loading...

Lokal A-L10

Plan lokala
A-L10 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala61.61m2
2.Galerija sa toaletom30.26m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja