Loading...

Lokal A-L1

Plan lokala
A-L1 od 23.04.2021.
Orijentacija lokala
Model
Opis lokala
ProstorijaPovršina
1.Osnova lokala16.95m2
2.Galerija sa toaletom9.29m2
Podovi: granit/keramika
Zidovi: poludisperziona boja